Juridisko pakalpojumu kvalitāte

viens no labākajiem latvijas advokātiem

Kā jebkurā pakalpojumu jomā, arī juridiskie pakalpojumi pieejami dažāda līmeņa kvalitātē un par atšķirīgām cenām. Tas ir likumsakarīgi, jo arī klientu prasības un dzīves situācijas mēdz būt atšķirīgas. Kādam pietiek vien ar studenta atbalstu, kurš sagatavos līgumu nelielam darījumam, bet citam plānots, piemēram, uzņēmuma pārdošanas darījums vai tiesvedība, tāpēc nepieciešama augstākā līmeņa palīdzība.

Pirmie soļi

Biroja eksperti zina, ka ir svarīgi jau pašā sadarbības sākumā vienoties par būtiskākajiem aspektiem, lai turpmākā sadarbība būtu abpusēji ērta un veiksmīga. Līdz ar to ir svarīgi precīzi formulēt uzdevumu, izmaksas un tālāko darba gaitu. Lai tā notiktu, klienti tiek aicināti sniegt maksimāli plašu un precīzu informāciju par nepieciešamajiem juridiskajiem pakalpojumiem. Tālākajā procesā klientam jānodrošina arī visu nepieciešamo dokumentu un skaidrojumu iesniegšana advokātu birojam.

Svarīgi ir arī jau sākuma posmā vienoties par norēķinu apjomu un sistēmu. Visbiežāk samaksa tiek rēķināta, ņemot vērā konkrētajā lietā patērēto laiku un iesaistīto ekspertu skaitu.

Konfidencialitāte

Juridisko pakalpojumu jomā īpaši būtiski ir konfidencialitātes jautājumi. Ir pašsaprotami, ka visa informācija, ko ir sniedzis klients, tiek uzskatīta par pilnībā konfidenciālu un birojs (piemēram, https://ellex.legal/lv/) apņemas to neizpaust trešajām personām. Izņēmums, protams, ir gadījumi, kad informācijas izpaušanu nosaka likumi vai tiesa.

Biroja pienākums ir izvairīties no jebkāda interešu konflikta attiecas tikai uz katru konkrēto uzdevumu vai projektu.

Jāņem vērā, ka šobrīd visiem advokātiem un juristiem kā profesionāliem konsultāciju sniedzējiem saskaņā ar mūsu valsts likumdošanu ir noteikts pienākums ievērot likumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Birojam ir pienākums informēt iestādes par konkrētiem skaidrā naudā notikušiem darījumiem vai tādiem, kas varētu būt saistīti ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Attiecīgi sadarbībā tiek ievēroti arī visi datu aizsardzības principi, ko nosaka likumi.

Varbūt tev patiks arī šis...