Mans ceļš grāmatvežu pasaulē

vīrietis, kurš netiek galā ar sava uzņēmuma grāmatvedību

Latvija grāmatvežu sertifikāciju uzsākusi atbilstoši starptautiskām prasībām LR Grāmatvežu asociācija jau 2000.gadā. LR Grāmatvežu asociācijas kā profesionālās biedrības galvenais uzdevums ir rūpēties par grāmatvežu profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, lai sekmētu savas profesijas prestiža pieaugumu un vērtīgākās pieredzes nodošanu tautsaimniecības attīstībā. Grāmatvežu profesionālās sertifikācijas būtība – uz fundamentālo zināšanu bāzes, ko nodrošina augstākā izglītība, nepārtraukta profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana atbilstoši sociālām un ekonomiskām attīstības tendencēm.

Raksts tapis ar Corsax.lv Grāmatvedības Pakalpojumi palīdzību.

Grāmatvežu sertifikācija ir valstiski nozīmīgs process. Profesionālā sagatavotība, kvalifikācija ir pamats profesionālo grāmatvežu sniegto pakalpojumu pozitīvai iedarbībai uz valsts tautsaimniecības attīstību, veicinot katra cilvēka un sabiedrības kopumā, labklājību.” – tā norādīts Starptautiskās grāmatvežu federācijas ētikas kodeksā, kurš kalpo par pamatu un ieteikumu grāmatvežiem kvalifikācijas nodrošināšanā visā pasaulē.

Latvijā grāmatvedību un grāmatvežu kvalifikāciju regulējošie normatīvie akti: likumi „Par grāmatvedību” un „Par uzņēmumu gada pārskatiem” , LR Nodokļu sistēma, Sociālā un darba likumdošana, kā arī virkne MK noteikumu saistībā ar grāmatvedības darba organizāciju un likumu normu piemērošanu. [Grāmatvedība & Ekonomika Nr.4(28) 2005.g.)]. Tas tikai pierāda to, cik daudzās jomās grāmatvedim ir jābūt zinošam.

Grāmatveža darba kultūrā zināmām prasībām ir jāpastāv un tās nosaka likumdošana. Taču uzskatu, ka katram grāmatvedim savs darbs ir jāveic rūpīgi, kārtīgi, saprotami u.tml. Katram grāmatvedim ir sava izveidota sistēma, kā viņš veic savu darbu un kā viņam ir ērtāk. Galvenais, lai darbs tiktu veikts pienācīgi un laicīgi. Grāmatvedis taču ir vadītāja labā roka.

Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajā Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā ir minēti šādi ētikas pamatprincipi: godīgums, objektivitāte, konfidencialitāte, profesionāla izturēšanās. Savukārt LR grāmatvežu asociācijas izdotajā Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā šie principi ir līdzīgi: godprātība, objektivitāte, profesionālā kompetence un piesardzība, konfidencialitāte, profesionālā rīcība, profesijas standartu ievērošana.

Šos principus, es uzskatu, ka iemācīties nevar, jo ja jau ir izvēlēta šī profesija, ir jābūt skaidram tam, kā ir darbā jāuzvedas. Godīgumam un objektīvam skatījumam uz lietām ir jābūt ieaudzinātam jau bērnībā. Bet par pārējiem pamatprincipiem ir jābūt skaidram pašam no sevis. Domāju, ka konfidencialitāte attiecas ne tikai uz grāmatvežiem, bet arī uz citās profesijās strādājošajiem.

Visi pamatprincipi ir norādīti attiecīgajos kodeksos. Es uzskatu, ka grāmatvedim ir jābūt uzticīgam, godīgam, atbildīgam un zinošam.

Vēl jau ir arī liela nozīme tādam faktam – kā grāmatveža vietai uzņēmuma tēla veidošanā. Grāmatvedis kārto lietas ar bankām un daudzām valsts institūcijām. Principā – viņš un viņa darbs savā veidā sniedz priekšstatu par uzņēmumu. Grāmatvedim tāpēc arī ir jābūt attiecīgi ģērbtam, laipnam, komunikablam, atsaucīgam un svarīgākais, manuprāt, kompetentam savā amatā.

Tā kā es vēl jau tikai studēju, to visu es varu tikai iztēloties, dzīvē jeb reāli viss ir savādāk. Tāpēc pagaidām – lēnītēm virzīšos uz savu mērķi – būt grāmatvedei!

Un apkopojot visu iepriekš minēto, savu darbu nobeigšu ar šādu citātu no LR Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksa:

„Grāmatveža darbs prasa profesionālu meistarību, zināšanas un prasmi darboties saskaņā ar likumdošanas aktu normām, nacionālajām un profesionālajām prasībām.”

Varbūt tev patiks arī šis...